Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

+359/ 877 83 99 49

‹ към всички тестове

Job Fit Quest - тест за оценка на личността в работен контекст

Дата на публикуване:
01.03.2018
Издател на оригиналния тест:
Прометрикс
Целева група:
Служители и кандидати за работа на изпълнителски и ръководни позиции
Администрация:
20 мин. онлайн
Езици:
enbg
Норми:

900 служители и кандидати за работа

Допълнителна информация
Job Fit Quest оценява личностния профил на даден човек и в каква степен той е подходящ за различни професионални роли. 
 
Въпросникът измерва 11 личностни характеристики - мотивация за постижения, лидерство, емоционална интелигентност, организираност и др. и дава информация за това какъв ще е приносът на човек към екипната работа и как да бъде мотивиран.  Освен това, Job Fit Quest оценява степента на съответствие на личностния профил с 5 професионални роли - продажби, работа с клиенти, иновации, административна ефективност, мениджмънт. 
Job fit Quest се аминистрира на български или английски език. 
Резултатите са представени в интерактивен доклад на български и/или английски език.