Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

+359/ 877 83 99 49

‹ към всички тестове

BIP-6F - бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността в работата

Дата на публикуване:
24.09.2019
Издател на оригиналния тест:
Hogrefe Verlag für Psychologie GmbH & Co. KG, Göttingen
Целева група:
Kандидати за работа и идентифициране на области за развитие на служители
Администрация:
10 минути
Езици:
bg
Норми:

960 служители и кандидати за работа

Допълнителна информация

Бизнес-ориентираният въпросник за оценка на личността (BIP-6F) е инструмент, оценяващ 6 комплексни личностни аспекта, които са тясно свързани с представянето и ефективността на  работното място.  

Въпросникът измерва ангажираност на човек и подхода му към работата, доколко е склонен да доминира и как се справя с напрежението, как взаимодейства с другите и се интегрира в екип. Въпросите в него са предназначени да хвърлят повече светлина върху това как би реагирал човек в различни ситуации и какво го мотивира.

BIP-6F е подходящ за оценка на способностите на кандидати при подбор, стажантски програми, кариерно консултиране, както и при идентифициране на области за развитие.

Резултатите са представени в интерактивен доклад.