Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

02/ 43 73 185

‹ към всички тестове

Пълен профил за избор на специалност

Дата на публикуване:
22.05.2019
Издател на оригиналния тест:
Hogrefe, Италия
Целева група:
Ученици 9 - 12 клас
Администрация:
45 - 60 минути
Езици:
bg
Норми:

800 юноши от 15 до 19 годишна възраст от цялата страна.

Допълнителна информация

Prospera е система за образователно консултиране, предназначена за ученици в средните училища, които възнамеряват да продължат образованието си в университет. 

Докладът съдържа данни за интересите, ценностите и личностния профил на изследваните лица, както и оценки на уменията им за учене, планиране на кариерата и вземане на решения. Тази информация се съпоставя с плановете за следване и бъдеща кариера на учениците, за да се идентифицират техните силни страни и области за развитие. Освен това докладът позволява да се разкрият евентуални погрешни допускания при кариерното планиране, конфликти между приоритети, страхове или вътрешни бариери. 

Области на оценяване:

 • Интереси, ценности и кариерни планове
 • Избор на университетска специалност
 • Стратегии и мотивация за учене
 • Стил на взимане на решение
 • Стил на планиране и други релевантни личностни характеристики

 

Приложение:

 • Подкрепя активното участие на младежите и девойките във взимането на решения, касаещи избора им на образование.
 • Помага на кандидат-студента да изгради по-ясни и реалистични представи за бъдещото си професионално профилиране.
 • Спомага за откриването на несъответствия между очакванията на юношата и възможностите в реалността и по този начин служи за предотвратяване на разочарования от избора на специалност.
 • Благоприятства процеса на избор на университетска специалност.
 • Служи на специалистите систематично да идентифицират потребностите на кандидат-студента и да планират консултативната си работа в съответствие с тях. 

 

Методиката се използва в работата на:

 • Кариерни консултанти
 • Училищни психолози
 • Педагогически съветници