Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

+359/ 877 83 99 49

‹ към всички тестове

PAI Plus Въпросник за клинична оценка на личността - кратка форма

Дата на публикуване:
03.02.2022
Издател на оригиналния тест:
Фондация "Хестия", Прометрикс ООД
Целева група:
над 18
Администрация:
Индивидуална, попълване на хартиена бланка или онлайн попълване.
Езици:
bg
Норми:
Допълнителна информация

PAI Plus-кратка форма е обективен скриниг тест за оценка на психопатологични синдроми при възрастни, който дава информация, полезна за формулирането на хипотези относно евентуална клинична диагноза, планиране на последващо по-задълбочено оценяване и посока в терапията, както и скрининг за основните психопатологични отклонения. Резултатите от PAI Plus се интерпретират въз основа на DSM-5. Въпросникът предоставя информация по основните 11 клинични скали, като за по-изчерпателна оценка на конкретен синдром, се препоръчва използването на пълната форма.

Тестът съдържа първите 160 айтема от пълната форма.

 

Резултатите от теста са разделени в 20 скали:

Валидностни скали

Клинични скали

Скали за терапевтичен риск

Междуличностни скали

Приложение:

PAI Plus-кратка форма е приложим при лица над 18 години с постигнато ниво на четене с разбиране на български език от 4 клас. Може да се използва както в психиатрични и други отделения, така и в психотерапевтична среда. Той може да се прилага и с различна цел – клинична, изследователска, консултативна.  Може да бъде полезен инструмент в професионалното портфолио на специалистите, приложим:

- При бърз скрининг при съмнения за психопатологични отклонения.

- При планиране на терапия.

- При пациенти/клиенти с нарушения във вниманието и концентрацията.

- При некооперативност от страна на лицето и неконсистентно отговаряне при попълване на пълната форма на въпросника.

- При първоначална оценка в състояния на криза или остро състояние на психично разстройство.

Методиката се използва в работата на:

  • Психолози,
  • Клинични психолози,
  • Психотерапевти,
  • Невропсихолози,
  • Психиатри.

 

Методиката е приложима в клиничната и консултативната практика, като попълването на въросника може да се осъществи на хартия или онлайн.

Необходимо е специалистите да са преминали сертификационно обучение за работа с теста.