Код на клиент: Example
Дата: 2019-01-08

BIP 6F

Вашите резултати

BIP 6F е кратък въпросник, който оценява личностните характеристики с най-голям принос за професионален успех. Целта на настоящият доклад е да ви съдейства да научите повече за себе си като ви представи информация за вашите резултати по 6 ключови фактора.

Високите резултати не гарантират непременно успех в работата, както и ниските резултати не означават, че не можете да се справите. За ефективното представяне е необходима различна комбинация от измерваните черти, която зависи от изискванията за съответната позиция.

  • Предпочитате да работите по ясно дефинирани и рутинни задачи, които сте сигурна, че можете да изпълните. Детайлното разписване на конкретни и добре обосновани цели може да ви помогне за преодоляване на неувереността при изпълнение на по-сложни или непознати задачи.
  • Виждате "голямата картина" и обичате да импровизирате. Имате интересни и перспективни идеи, бързо се ориентирате в нови ситуации и умеете лесно да променяте първоначалните си намерения. Възможно е обаче понякога да действате хаотично, да се разпилявате в проектите си и да не успявате да ги завършите, тъй като подценявате нуждата от внимателно планиране.
  • Предпочитате да избягвате спорове и сте склонна да се откажете от своите идеи или интереси, когато не срещнете подкрепа. Не се чувствате сигурна, когато трябва да се аргументирате и да окажете влияние върху другите, за което би ви помогнало съдействието на колега с повече опит в убеждаването.
  • Притежавате добри умения за общуване. При разговори с непознати следите не само темата, но и реакциите на събеседниците си и в повечето случаи правилно интерпретирате техните очаквания. Лесно осъществявате социални и делови контакти. Радвате се, когато имате възможност да общувате с нови хора, макар че не винаги сте активната страна за запознанството.
  • Можете еднакво добре да работите както по индивидуални задачи, така и в екипни проекти. За вас не е проблем да обсъждате решенията си с другите, когато това се налага, и активно да участвате в груповите дискусии или в процесите на изработване на общо решение. Обикновено се съобразявате с очакванията на другите, но не държите непременно да бъдете одобрявана във всяка една ситуация.
  • Сравнително бързо и лесно преодолявате неуспехите си. Като цяло сте спокойна и не се тревожите излишно за възможните трудности и проблеми. Обикновено сте оптимистично настроена и готова да приемете нови предизвикателства в работата. Понякога обаче, когато трудностите и проблемите се натрупат и станат прекалено много, може временно да се почувствате обезкуражена и демотивирана.
Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат