Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28
ТЕСТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИОННО ЛИДЕРСТВО (LSA) 
Вашите резултати

LSA e базиран върху една от най-популярните и научно валидирани теории за лидерството – Full Range Leadership Model. По-долу ще намерите обяснения за Вашите резултати по някои от основните подходи, които мениджърите използват в отношенията със своите сътрудници.  
 
 

 
 

   Laissez-faire 

Вие добре разбирате, че като лидер сте отговорен не само за своите собствени резултати, но и за резултатите на целия екип. Затова следите отблизо работата и активно участвате в нея, за да можете да постигнете очакваните резултати. 

 

 

   Намеса при проблем 

Когато възникне потенциален проблем, лидерът трябва да го забележи и да е готов да се намеси. Вие постъпвате именно така: следите отблизо изпълнението на задачите, опитвате се отрано да предвидите проблемите и да действате проактивно.

   

   Контролиращ подход

Когато е необходимо, Вие упражнявате пряк контрол и показвате ясно, че има неща, които трябва да бъдат направени точно както ги искате. Същевременно не прекалявате с честата употреба на контролиращия подход и осигурявате достатъчна автономност на сътрудниците си. 

 

   Награда при постижение

Вие умеете да поставяте ясни, конкретни и измерими цели и достатъчно често използвате различни стимули, за да мотивирате сътрудниците си.

   

   Мотивиране чрез визия

Умеете да увличате хората с идеите си и да им вдъхвате кураж, че заедно можете да постигнете много. Вие успешно използвате този подход не само да стимулирате, но и да развивате сътрудниците си.

   

   Модел за подражание

Вие добре разбирате силата на личния пример и факта, че Вашите действия и решения се превръщат в модел, по който сътрудниците ви се ориентират. Продължавайте да използвате този подход, за да постигате наистина високи резултати.

   

   Индивидуален подход и развитие

Познавате възможностите, целите и интересите на своите сътрудници и сте успели да изградите лична връзка с тях. Оказвате им подкрепа, насърчавате ги, а когато е необходимо ги насочвате или съветвате и по този начин ги стимулирате да постигат повече в работата си.

   

   Интелектуално стимулиране

Една от от силните Ви страни са уменията Ви да насърчавате творческото и аналитично мислене в екипа. Стремите се да подтиквате сътрудниците си да проверяват критично своите допускания и да разсъждават отворено, а това стимулира не само тяхната мотивация, но и професионалното им развитие.

 


Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат