Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28

PASAT 2000

Резултати за Test
Какво е PASAT 2000

PASAT 2000 е инструмент за оценка на поведенията и личностните характеристики с най-голям принос за успех при осъществяването на търговска дейност. Целта на настоящият доклад е да ви съдейства да научите повече за себе си като ви представи информация за 8 ключови фактора.

Интерпретация на резултатите

Резултатите са представени в стандартна десетобална скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания човек с референтна нормативна група. PASAT 2000 е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, съставена от хора, работещи в различни сектори. Резултатите до 3.49 точки са ниски, от 3.50 до 7.49 точки – средни, а над 7.50 са високи.

Важно: Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

Резултати

Демонстрира висока склонност да се представи във възможно най-добра светлина, независимо дали това е реално или не. Вероятно е да е надценил способностите си и получените резултати да са завишени спрямо това, което може да се очаква от него в работата.

Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28
icon

Ориентация към резултати

8.21
Предпочита по-динамичните и напрегнати работни ситуации пред рутинната дейност и лишеното от предизвикателства работно ежедневие. Интересува се и активно търси нови възможности за професионална изява или развитие като е готов да приеме почти всяка задача, която му дава шанс за проверка и доказване на способностите или справянето с която би му отворило още по-добри перспективи в бъдеще. Става въпрос за личност, която е приоритетно ориентирана към развитие в краткосрочен и дългосрочен план, която е склонна да инвестира много енергия и усилия в работата си и която проявява голям ентусиазъм при преследването на целите и стремежите си.
icon

Упоритост

7.88
Позитивен, деен и енергичен, той подхожда конструктивно в почти всяка ситуация и съумява да използва дори критиката или негативните реакции на другите като източник на ценна обратна информация, помагаща му да подобри още повече своите резултати. Оптимист е и умее да се владее дори при стресиращи обстоятелства. Увереността в собствените възможности и социалната зрялост, които демонстрира, улесняват контакта и приемането му от другите.
icon

Социални умения

8.67
Умее да работи с хора и да упражнява силно социално влияние. Обича да бъде сред хора и би могъл да се чувства неудобно, ако се очаква да прекарва дълго време сам. Често се стреми да привлича другите на своята страна и е склонен да доминира в разговорите. Контактите с околните го карат да се чувства добре. Умее да общува с тях, дори ако са "трудни" и досадни, и вярва, че да работиш с хора е удовлетворително и стимулиращо. Не се обижда лесно.
Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28
icon

Адаптивност

9.52
Демонстрира силно желание за новости и творчество в работата. Прекалено рутинните задачи лесно му омръзват и той трудно успява да запази мотивацията и ефективността си. Харесват му дейности, които изискват гъвкавост и в които има предизвикателства и неопределеност. Не се безпокои да поеме отговорност за дадено рисково решение, макар че понякога е склонен да прекалява в това. Лесно се приспособява към новото и се възползва от всяка възможност да анализира различните аспекти на една ситуация. Често има творчески идеи, но те не винаги са практични.
icon

Отговорност към работата

8.35
Работи методично, добре организирано и упорито за постигането на набелязаните цели, стреми се непрекъснато да измерва и контролира своя напредък и не е склонен да подценява значението на детайлите в своята работа. Възможно е понякога да разсъждава по-догматично и да реши, че достатъчно добре знае кое е правилно и кое не, така че не е нужно да го обсъжда с другите, но в повечето ситуации се държи по един резултатен и социално подходящ начин, поставяйки си ясни и амбициозни цели, които се признават и от другите като такива. Умее много добре да планира и организира своята работа, концентриран е върху целите си и изпълнява поставените задачи сериозно и внимателно.
icon

Самоконтрол

7.00
Обикновено е спокоен и умее да се контролира добре при трудни обстоятелства. Стреми се да запазва самообладание и да постъпва така, както се очаква или изисква, но след една определена граница на стрес, започва да реагира емоционално или защитно. При наличието на сериозни трудности е много вероятно да се ядоса, да гледа на ситуацията едностранчиво и да изразява гнева си директно и открито.
Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28
icon

Оказване на влияние

6.53
Предпочита да бъде част от дадена социална група, без да е неин групов лидер. Обикновено умее да балансира между личните си потребности и интересите на другите и в еднаква степен се стреми към постигане на значими професионални успехи и удовлетворяване на потребността си от социална сигурност. Възможно е да изпитва затруднения да манипулира реакциите или поведението на хората в желаната от него посока, но същевременно се опитва да има по-гъвкава линия на поведение и да се възползва от появяващите се благоприятни възможности.
icon

Самоувереност

7.78
Справя се отлично с проблемите в работата и в живота си. Разчита и се доверява изцяло на своите способности, а в трудни ситуации може да вдъхва кураж и да мотивира останалите. В отношенията с другите не се страхува да бъде себе си и обикновено е доста общителен и спонтанен в реакциите си. С готовност поема отговорност за груповите решения и дава кураж на останалите. Не се предава и се бори упорито, когато се сблъска с трудности.

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com
www.prometriks.com

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат