Код на клиент: Test
Дата: 2020-09-18

Бизнес-ориентиран въпросник за личността - BIP
Вашите резултати


Бизнес-ориентираният въпросник за личността оценява личностните фактори с най-голям принос за професионалния успех, свързани с мотивация, стил на работа, социални умения и стабилност. За ефективното Ви представяне е необходима различна комбинация от измерваните черти, която зависи от изискванията за съответната позиция. 

Ориентация към резултати

Вие не сте много амбициозна. Стремите се добросъвестно да изпълнявате възложените Ви задачи, без обаче да искате да правите впечатление с някакви особено големи постижения. 

Стремеж към подобрение 

Предпочитате работни задачи, които съчетават елементи на познатост и новост. Вие не сте от хората, които са много активни в търсенето на възможности за подобрения в работата, но понякога имате добри идеи и се стремите те да бъдат внедрени. 

Мотивация за лидерство

Смятате, че е по-важно да бъдете ценена като професионалист, отколкото да поемете лидерски отговорности. Не се чувствате добре, когато отговаряте за хора и трябва понякога да бъдете критична с тях.

Внимание към детайла

Почти еднакво добре се справяте със задачи, които изискват прецизност и внимание към детайла, както и с такива, които изискват съобразителност, находчивост и експедитивност. 

Гъвкавост

Умеете сравнително бързо да се адаптирате към нови или често променящи се работни задачи, но в същото време нямате нищо против, ако част от работата Ви е сравнително рутинна.

Решителност

Бързо взимате важни решения и не се колебаете веднага след това да пристъпите към тяхното изпълнение. Умеете да приоритизирате своята работа и да я организирате така, че винаги да свършвате важните задачи в срок.

Емоционална компетентност

Проницателна сте и имате усет за другите. Бързо се ориентирате в различни социални ситуации. Умеете да печелите доверие и да изграждате отношения.

Общителност

Вие сте по-затворена по характер и предпочитате да общувате в по-тесен кръг от колеги и приятели. Не Ви допадат професионални роли, които изискват да се срещате с нови хора и да поддържате широка социална мрежа.

Дружелюбност

Вие сте тактична и внимателна в отношенията с другите. Стремите се да се разбирате с всички, да се нагаждате към очакванията на групата и да не провокирате останалите с реакции или решения, които няма да им харесат. 

Работа в екип

Предпочитате да работите сама и не Ви е приятно, когато резултатите от Вашата дейност зависят от работата на другите или е необходимо постоянно да съгласувате решенията си с останалите. 

Оказване на влияние

Вие сте по-мека и отстъпчива по характер. Предпочитате да избягвате споровете и не се чувстате добре в ситуации, когато е необходимо да се упражнявате натиск върху другите и да преодолявате съпротивите им.

Емоционална устойчивост

Лесно преодолявате неуспехите и бързо разрешавате личните си проблеми. Почти винаги демонстрирате добро самочувствие и увереност да приемете нови предизвикателства. 

Работа под напрежение

Не се оплаквате от стрес или високо натоварване в работата. Когато се чувствате компетентна за изпълнението на възложените задачи, можете да работите продължително време на „високи обороти”, без това да отрази негативно на Вашите резултати.

Увереност

Мислите, че често се проявявате като неуверена, притеснена или объркана във важни за Вас социални или работни ситуации, както и че това Ви пречи да оказвате по-голямо влияние върху другите и да постигате повече.

 


Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат