Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

+359/ 877 83 99 49

‹ към всички тестове

NEO-PI-3 личностен въпросник

Дата на публикуване:
16.12.2019
Издател на оригиналния тест:
PAR Inc., USA
Целева група:
Оценка на личностните потенциали
Администрация:
30 минути
Езици:
bg
Норми:
Допълнителна информация

NEO-PI-е новата, подобрена версия на NEO PI-R. Tова е инструмент за оценка на личността, базиран на теорията за „Голямата Петорка“ (BIG FIVE personality traits). Според нея 5 основни и независими една от друга дименсии на личността определят поведение на всеки човек, а оттам и ефективността му работното място. Това са подход към работата, емоционална нестабилност, енергия, насоченост към другите и отвореност към нов опит. Всяка от тези дименсии се оценява в NEO-PI-3 по 6 различни аспекта, което позволява извеждането на детайлен личностен профил на оценения, идентифицирането на силните му страни и както и установяването на онези негови характеристики, които биха могли да му попречат да бъде успешен.