Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

+359/ 877 83 99 49

‹ към всички тестове

Integrity Check - тест за оценка на професионалната лоялност

Дата на публикуване:
01.10.2007
Издател на оригиналния тест:
Прометрикс
Целева група:
Служители и кандидати за работа на изпълнителски позиции 20-60 години, завършили средно образование
Администрация:
40 мин.
Езици:
almkrubg
Норми:

4600 изследвани лица, служители и кандидати за работа

Допълнителна информация
Тестът за оценка на лоялността и почтеността в работата (Integrity Check) е първият инструмент за проверка на интегритета, публикуван на български език. Това е един обективен тест, който измерва индивидуалните нагласи на изследваните лица за спазване на различни социални, морални или фирмени правила. Тестът е в състояние да идентифицира кандидати за работа или служители, склонни да извършват по-дребни или големи нарушения на нормите и дисциплината.
Въпросникът се базира върху теорията за моралното развитие на Л. Колберг и позволява да се правят определени връзки между контрапродуктивното поведение в работата и нивото на морална зрялост на служителя. Валидността на методиката и икономическата изгода от нейното прилагане са потвърдени в няколко емпирични изследвания.