Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

02/ 43 73 185

‹ към всички тестове

NEO-FFI-3 личностен въпросник

Дата на публикуване:
16.12.2019
Издател на оригиналния тест:
PAR Inc., USA
Целева група:
Оценка на личностните потенциали
Администрация:
10 минути
Езици:
bg
Норми:
Допълнителна информация

NEO-FFI-3 е новата, подобрена версия на NEO FFI. Tова е инструмент за оценка на личността, базиран на теорията за „Голямата Петорка“ (BIG FIVE personality traits). Според нея 5 основни и независими една от друга дименсии на личността определят поведение на всеки човек, а оттам и ефективността му работното място. Това са подход към работата, емоционална нестабилност, енергия, насоченост към другите и отвореност към нов опит. Всяка от тези дименсии се оценява в NEO-FFI-3, което позволява извеждането на личностен профил на оценения, идентифицирането на силните му страни и както и установяването на онези негови характеристики, които биха могли да му попречат да бъде успешен.