Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

+359/ 877 83 99 49

‹ към всички тестове

Clinical Assessment of Behavior - Parent Extended Rating Form (CAB™-PX)

Дата на публикуване:
01.10.2020
Издател на оригиналния тест:
PAR
Целева група:
Родители на деца от 2 до 18 години
Администрация:
Индивидуална, попълване на хартиена бланка или онлайн попълване от родител/настойник, Групова
Езици:
enbg
Норми:
Допълнителна информация

САВ е инструмент за клиничната оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг на деца и юноши. Той е теоретично базиран на диагностичните критерии от DSM-IV TR и критериите на IDEA за деца със специални образователни потребности.

В клиничен аспект, идентифицира както интернализирани и екстернализирани проблеми и критични поведения, така и цялостната психосоциална адаптация. В неврологичен аспект, оценява когнитивното функциониране (адаптивно поведение, умствено изоставане, интелектуална надареност) и сигнализира за затруднения в ученето или екзекутивното функциониране.

Резултатите от теста са разделени в:

Клинични скали

Адаптивни скали

Клинични клъстери

Адаптивни клъстери

Общ индекс на поведението

Приложение:

CAB е приложим при деца на възраст от 2 до 18-годишна възраст. Може да се използва както в училище, така и в рехабилитационни центрове, психиатрии, болници и др. Той може да се прилага и с различна цел – клинична, изследователска, образователна.  Може да бъде полезен инструмент в професионалното портфолио на специалистите, приложим:

- При идентифициране на децата и юношите, които имат нужда от поведенческа, образователна или психиатрична терапия или интервенция.

- При диференциална диагностика на психиатрични нарушения.

- При изследване и установяване на когнитивното функциониране на детето или юношата (адаптивно поведение, умствено изоставане, интелектуален талант) и идентифициране сигналите, асоциирани със затруднения в ученето или екзекутивното функциониране.

- При мониторинга на прогреса на детето/юношата докато е в терапия и позволява лонгитюдна оценка на симптомите в течение на интервенцията.

- При идентифициране на поведения, свързани със двете обучителни крайности – интелектуална надареност и умствено изоставане.

Методиката се използва в работата на:

  • Детско-юношески психолози
  • Училищни психолози
  • Клинични психолози
  • Психолози-консултанти
  • Психотерапевти
  • Психиатри.

 

Методиката е приложима в семейна и в образователна среда, като попълването на въросника може да се осъществи на хартия или онлайн. Също така е приложима и при семейства с един или двама родители, които имат затруднения при попълване на български език. Всяка от трите форми на CAB може да бъде попълнена както на български език, така и на английски език от родител или учител. Това дава възможност тестът да се прилага и в случаи, когато учителите на детето не говорят български език. 

Необходимо е специалистите да са преминали сертификационно обучение за работа с теста.