Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

+359/ 877 83 99 49

‹ към всички тестове

Numerical Reasoning Test - тест за оценка на аритметично мислене (контролиран)

Дата на публикуване:
06.06.2016
Издател на оригиналния тест:
Прометрикс
Целева група:
Служители и кандидати за работа
Администрация:
20 мин.
Езици:
enbg
Норми:

800 служители и кандидати за работа

Допълнителна информация

Тестът за оценка на аритметично мислене оценява способността за разбиране и анализиране на числова информация. Той изисква вникване и разбиране на таблици и графики, както и извеждане на изводи от наличните данни.

Резултатите от теста дават повече информация за уменията, свързани с  разбиране, интерпретиране, оценяване и анализиране на количествени данни. Попълването на теста е свързано със способностите за ориентация и успешно справяне с бизнес проблеми, чието решение изисква анализиране на статистическа или финансова информация, логически или аритметични операции с числа, откриване на взаимовръзки и закономерности в количествени данни и др.

Тестът се администрира единствено в контролирана среда, като може да верифицира резултатите от другата версия на теста, попълнена в неконтролирана среда.